CHƯƠNG TRÌNH THẺ TÍCH LŨY ƯU ĐÃI – CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TỪ 01/10 – 31/12/2015 CỦA NOVALAND

1.  SẢN PHẨM ÁP DỤNG: 
Tất cả sản phẩm thuộc
các dự án của Novaland.
2.  ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:
–  Khách hàng mua sỉ: Khách hàng mua từ 2 sản phẩm
căn hộ Novaland trở lên.
–  Nhóm mua chung: Là những khách hàng cùng mua,
những KH cùng mua phải chứng minh được mối quan hệ cùng gia đình (Hộ khẩu, Giấy
khai sinh…), cùng công ty (HĐLĐ), kinh doanh cùng khu vực như chợ, TTTM (Giấy
phép kinh doanh…), nhóm khách nước ngoài có cùng quốc tịch (passport,…).
3.  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
Khách hàng mua sỉ và
Nhóm mua chung sẽ nhận mức ưu đãi tương ứng với số lượng sản phẩm đã mua trong
vòng 1 quý như sau:
Mua 1 sản phẩm các dự
án của Novaland
: Nhận ưu đãi của CTBH hiện tại
Mua 2 sản phẩm các dự
án của Novaland
:  Giảm thêm 1% cho mỗi sản phẩm
Mua 3 sản phẩm các dự
án của Novaland
: Giảm thêm 1.5% cho mỗi sản phẩm
Mua 4 sản phẩm các dự
án của Novaland
: Giảm thêm 2% cho mỗi sản phẩm
Mua 5 sản phẩm các dự
án của Novaland
: Giảm thêm 2.5% cho mỗi sản phẩm
Mua ≥ 6 sản phẩm các dự
án của Novaland:
  Giảm thêm 3% cho mỗi sản phẩm
Mua ≥ 50 sản phẩm các dự
án của Novaland:
  Giảm thêm 5% cho mỗi sản
phẩm
 
4.  THỜI GIAN ÁP DỤNG:
Khách hàng mua sỉ và
Nhóm mua chung có số lượng sản phẩm các dự án của Novaland phát sinh đặt cọc từ 01/10/2015 –
31/12/2015.
5.  CÁCH TÍNH GIẢM TRỪ:
Đến hết ngày
31/12/2015, Khách hàng mua sỉ và Nhóm mua chung sẽ được tính hồi tố phần ưu đãi
tương ứng với số lượng sản phẩm dự án Novaland đã mua.
Ví dụ 1: (Khách hàng mua sỉ)
Ngày 10/10/2015, anh A
mua 1 căn hộ của dự án Golden Mansion nhận ưu đãi của CTBH đang áp dụng.
Ngày 15/12/2015 anh A
mua thêm 1 căn hộ và 1 officetel của dự án Orchard Park View cũng nhận ưu đãi của
CTBH đang áp dụng.  Đến hết ngày
31/12/2015, anh A sẽ được tính hồi tố ưu đãi với mức chiết khấu thêm 1.5% cho 3
sản phẩm đã mua (mỗi sản phẩm nhận ưu đãi 1.5%).
Ví dụ 2: (Nhóm mua chung)
Ngày 5/10/2015, anh A
là nhân viên công ty Alpha mua 1 căn hộ của dự án Orchard Park View đường Hồng
Hà. Anh A nhận ưu đãi của CTBH đang áp dụng.
Ngày 20/10/2015, anh A
giới thiệu chị B cùng làm chung công ty Alpha mua 1 căn hộ của dự án Newton. Chị
B nhận ưu đãi của CTBH đang áp dụng.
Ngày 30/12/2015, chị B
(hoặc anh A) giới thiệu anh C cùng làm chung công ty Alpha mua 2 căn hộ của dự án The Park Avenue. Anh C nhận ưu đãi của CTBH đang áp dụng.
Đến hết ngày
31/12/2015, anh A, chị B và anh C sẽ được tính hồi tố ưu đãi với mức chiết khấu
thêm 2% cho 4 sản phẩm dự án của Novaland đã mua (mỗi sản phẩm nhận ưu đãi 2%).
6.  THỦ TỤC THỰC HIỆN:
–  Khi phát sinh giao dịch trong thời gian quy định
(hoàn tất ký hợp đồng cọc căn hộ đầu tiên), khách hàng đầu tiên sẽ được nhận 1
Phiếu Tích Lũy Ưu Đãi, khi tiếp tục phát sinh giao dịch (đặt cọc) của khách
hàng đầu tiên hoặc những người được người đầu tiên giới thiệu theo quy định mục
2, Novaland sẽ ghi nhận thêm số lượng trên phiếu tích lũy theo đúng số lượng đã
mua. Và tiếp tục như thế, một trong những người trong nhóm giới thiệu thêm
khách hàng giao dịch thành công thì sẽ được Novaland tiếp tục ghi nhận số lượng
cho đến hết ngày 31/12/2015.
–  Sau thời gian này, Phiếu Tích Lũy Ưu đãi sẽ
được nộp về Novaland để Novaland làm cơ sở tính ưu đãi thêm theo chương trình.
7.  GHI CHÚ:
–  Không áp dụng đồng thời với chương trình dành
cho Khách hàng Networking mua lẻ.
–  Không áp dụng cho trường hợp mua chuyển nhượng.
–  Phần chiết khấu ưu đãi được tính trên giá bán
cuối cùng (có VAT) và được trừ trực tiếp vào giá bán (có VAT) sau ưu đãi của
CTBH đang áp dụng bằng hình thức làm phụ lục giảm giá.
–  Khách hàng/Nhóm khách hàng chỉ được nhận ưu
đãi sau khi hoàn tất việc ký hợp đồng và thanh toán đủ đợt 1 theo đúng quy định
hợp đồng mua các dự án của Novaland.
–  Khách hàng/Nhóm khách hàng được quyền cộng dồn
số lượng sản phẩm các dự án của Novaland đã mua trong quý để được tính ưu đãi như trên.

 

–  Chương trình này không áp dụng cho các sản phẩm
đặt cọc trước ngày1/10/2015.
(Mr) NGUYỄN HOÀNG NOVALAND
Hotline: 0938 92 92 00 – 0919-79-72-74
CHÂN THÀNH CẢM ƠN!