Tiến độ thi công tháng 10/2015 – Dự án Novaland

Qua quá trình làm việc với Anh/chị khách hàng, Nguyễn Hoàng nhận thấy anh/chị rất quan tâm đến tiến độ xây dựng của các dự án. Chính vì thế Nguyễn Hoàng sẽ mở chuyên mục tiến độ xây dựng để cập nhật thông tin thường xuyên đến anh/chị khách hàng.

Mở đầu chuyên mục là cập nhật thông tin tiến độ thanh toán tháng 10/2015 – các dự án của Novaland: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để xem tiến độ xây dựng của Novaland các tháng khác, anh chị xem tại đây: Tiến độ xây dựng Novaland