CHƯƠNG TRÌNH “GOLD LINK DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA SỈ HOẶC NHÓM MUA CHUNG”

1.  SẢN PHẨM ÁP DỤNG: 
Tất cả sản phẩm thuộc các dự án của Novaland.
2.  ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:
Khách hàng mua sỉ: Khách hàng mua từ 2 sản phẩm trở
lên.
Nhóm mua chung: Là những khách hàng cùng mua, những
KH này phải chứng minh được mối quan hệ cùng gia đình (hộ khẩu…), cùng công
ty, làm việc chung tòa nhà (giấy xác nhận của công ty, HĐLĐ…), kinh doanh
cùng khu vực như chợ, TTTM (giấy phép kinh doanh…), nhóm khách nước ngoài có
cùng quốc tịch (passport,…), nhóm khách đang ở cùng 1 chung cư, dự án (sổ hồng,
sổ đỏ…). Thành viên chung các CLB đánh gôn hoặc du thuyền (thẻ thành viên).

 

3.  THỜI GIAN ÁP DỤNG: từ 15/12/2015 – 15/12/2016
Thời gian áp dụng chương trình được chia làm 4 chu kỳ,
một chu kỳ tương đương 3 tháng. Sau mỗi chu kỳ sẽ xem xét lại để phê duyệt có
thực hiện tiếp cho chu kỳ tiếp theo.
Chu
kỳ 1
Từ
ngày 15/12/12015 đến 14/03/2016
Chu
kỳ 2
Từ
ngày 15/03/2016 đến 14/06/2016
Chu
kỳ 3
Từ
ngày 15/06/2016 đến 14/09/2016
Chu
kỳ 4
Từ
ngày 15/09/2016 đến 15/12/2016
4.  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: 
4.1
NOVALAND CLUB: 
Khách hàng mua sỉ và Nhóm mua chung sẽ được làm
thành viên của chương trình“NOVALAND CLUB” nhận mức ưu đãi tương ứng với số lượng
sản phẩm đã mua trong vòng 1 chu kỳ  như
sau:
SL
sản phẩm mua
Mức
ưu đãi
Mua
1 sản phẩm
Nhận
ưu đãi của CTBH hiện tại
Mua
2 sản phẩm
Giảm
thêm 1% cho mổi sản phẩm
Mua
3 sản phẩm
Giảm
thêm 1.5% cho mỗi sản phẩm
Mua
4 sản phẩm
Giảm
thêm 2% cho mỗi sản phẩm
Mua
5 sản phẩm
Giảm
thêm 2.5% cho mỗi sản phẩm
Mua
≥ 6 sản phẩm
Giảm
thêm 3% cho mỗi sản phẩm
Mua
≥ 50 sản phẩm
Giảm
thêm 5% cho mỗi sản phẩm
Cách
tính:
Số sản phẩm giao dịch thành công được tính cộng dồn
trong cùng 1 chu kỳ vào ngày 15 của mỗi 3 tháng, khách hàng mua sỉ và nhóm mua
sẽ được tính hồi tố phần ưu đãi với mức tương ứng với số lượng sản phẩm đã mua trong
chu kỳ đó.
Thời gian tính là 15 ngày làm việc sau ngày kết
thúc.
Riêng khách hàng mua sỉ trong ngày sẽ được nhận ưu
đãi ngay theo mức ưu đãi bên trên của ngày đó.
4.2
NOVALAND-LINK: Áp dụng từ 15/12/2015 – 15/12/2016
Khách hàng mua sỉ (khách hàng mua từ 2 sản phẩm trở
lên) và khách hàng đã mua trong năm giới thiệu thêm khách hàng giao dịch thành
công trong thời gian áp dụng có tổng số từ 5 sản phẩm/năm sẽ được nhận thêm hoa
hồng cộng tác của chương trình “NOVALAND-LINK”:
Cách
tính:
Số sản phẩm giao dịch thành công được tính cộng dồn trong 1 năm. Đến hết
ngày 15/12/2016, Khách hàng sẽ được nhận hoa hồng cộng tác bằng tiền mặt tương ứng
với tổng số lượng sản phẩm đã mua/năm.
Khách hàng sẽ ký hợp đồng Cộng tác viên. Hoa hồng mà
Cộng tác viên thực lãnh là khoản tiền do Công ty chi trả cho Cộng tác viên từ
giao dịch thành công sản phẩm bất động sản sau khi trừ các khoản thuế (thuế
VAT, thuế thu nhập cá nhân…)
*Lưu
ý: 
– Nếu sản phẩm là căn hộ và các sản phẩm khác
(Office, Retail, Oficetel, Nền đất…) có tổng giá trị từ 1,5tỷ/sản phẩm (đã bao
gồm VAT): Khách hàng được hưởng trọn mức ưu đãi
– Nếu các sản phẩm khác (Office, Retail, Officetel,
Nền đất…) có tổng giá trị dưới 1,5ỷ/sản phẩm (đã bao gồm VAT): Khách hàng được
hưởng 50% mức ưu đãi.
– Các sản phẩm khi phát sinh sẽ được theo dõi trong
thẻ Novaland Club và mức ưu đãi của sản phẩm sẽ được tính căn cứ theo thứ tự
phát sinh sản phẩm được đặt cọc.
Nếu anh/chị thấy khó hiểu, hãy để lại thông tin liên hệ tại đây, Nguyễn Hoàng sẽ giải thích rất đầy đủ và dễ hiểu cho anh chị!

dụ 1.1
: (Khách hàng mua sỉ cùng ngày)
Ngày 10/02/2016, anh A mua cùng lúc 1 căn Richstar, 3 căn hộ và 2 officetel Orchard Park View nhận ưu đãi của CTBH đang áp dụng. Đến
cuối chu kỳ 1 (14/03/2016), anh A sẽ được tính hồi tố ưu đãi của Novaland Club
với mức chiết khấu thêm 3% cho 6 sản phẩm đã mua (mỗi sản phẩm nhận ưu đãi 3%).
 Đến ngày 15/12/2016, Anh A có từ 5 sản phẩm/năm,
nên anh A đủ điều kiện tham gia chương trình Novaland-Link  và hoa hồng cộng tác được nhận:
5x(5,000,000đ) + 1x(7,500,000đ) = 32,500,000đ.

dụ 1.2:
(Khách hàng mua sỉ khác ngày và trong
cùng chu kỳ)
Ngày 10/01/2016, anh A mua 1 căn hộ The Sun Avenue
nhận ưu đãi của CTBH đang áp dụng.
Ngày 10/03/2016, anh A mua thêm 1 căn hộ và 1
officetel Riverate nhận ưu đãi CTBH đang áp dụng.
 Đến cuối chu
kỳ 1 (14/03/2016), anh A sẽ được tính hồi tố ưu đãi của Novaland Club với mức
chiết khấu thêm  1,5% cho 3 sản phẩm đã
mua (mỗi sản phẩm nhận ưu đãi 1,5%).
 Đến ngày 15/12/2016, Anh A có 3 sản phẩm/năm, nên
anh A không đủ điều kiện tham gia chương trình Novaland-Link

dụ 1.3
: (Khách hàng mua sỉ khác ngày và khác chu kỳ)
Ngày 10/03/2016, anh A mua 1 căn hộ The Sun Avenue
nhận ưu đãi của CTBH đang áp dụng.
Ngày 12/06/2016, anh A mua thêm 3 căn hộ và 3
officetel Lucky Palace nhận ưu đãi CTBH đang áp dụng.
Đến cuối chu kỳ 1 (14/03/2016), anh A không đủ điều
kiện tham qua chươn trình Novaland Club.
Đến cuối chu kỳ 2 (14/06/2016), anh A sẽ được tính hồi
tố ưu đãi của Novaland Club với mức chiết khấu thêm 3% cho 6 sản phẩm đã mua (mỗi
sản phẩm nhận ưu đãi 3%).
 Đến ngày 15/12/2016, Anh A có 7 sản phẩm/năm, nên
anh A đủ điều kiện tham gia chương trình Novaland-Link và hoa hồng cộng tác được
nhận: 5x(5,000,000đ) + 2x(7,500,000đ) = 40,000,000đ

dụ 2.1
: (Nhóm mua chung khác ngày, cùng chu kỳ và cùng 1
nhóm)
Ngày 25/01/2016, anh A là nhân viên công ty Alpha
mua 2 căn hộ The Botanica. Anh A nhận ưu đãi của CTBH đang áp dụng.
Ngày 20/02/2016, anh A giới thiệu chị B cùng làm
chung công ty Alpha mua 1 căn hộ Tropic. Chị B nhận ưu đãi của CTBH đang áp dụng.
Ngày 12/03/2016, anh A giới thiệu anh C cùng làm
chung công ty Alpha mua 2 căn hộ The Park Avenue. Anh C nhận ưu đãi của CTBH
đang áp dụng.
Đến cuối chu kỳ 1 (14/03/2016), anh A, chị B, và anh
C sẽ được tính hồi tố ưu đãi với mức chiết khấu thêm 2.5% cho 5 sản phẩm đã mua
(mỗi sản phẩm nhận ưu đãi 2.5%).
 Đến ngày 15/12/2016, nhóm anh A có 5 sản phẩm/năm,
nên anh A đủ điều kiện tham gia chương trình Novaland-Link và hoa hồng cộng tác
được nhận: 5x(5,000,000đ) = 25,000,000đ

dụ 2.2
: (Nhóm mua chung khác ngày, khác chu kỳ và cùng 1
nhóm)
Chu
kỳ 1
,
anh A là nhân viên công ty Alpha mua 2 căn hộ The Botanica. Anh A nhận ưu đãi của
CTBH đang áp dụng.
Cùng chu kỳ 1, anh A giới thiệu chị B cùng làm chung
công ty Alpha mua 1 căn hộ Tropic. Chị B nhận ưu đãi của CTBH đang áp dụng.
Chu
kỳ 2
,
anh A giới thiệu anh C cùng làm chung công ty Alpha mua 2 căn hộ The Park
Avenue. Anh C nhận ưu đãi của CTBH đang áp dụng.
Đến
cuối chu kỳ 1
(14/03/2016), anh A, chị B sẽ được tính
hồi tố ưu đãi với mức chiết khấu thêm 1.5% cho 3 sản phẩm đã mua (mỗi sản phẩm
nhận ưu đãi 1.5%).
Đến
cuối chu kỳ 2
(14/06/2016), anh A và anh C không đủ
điều kiện tham gia chương trình Novaland Club (Nếu anh A có mua thêm trong chu
kỳ II thì anh A và anh C mới được nhận).
 Đến ngày 15/12/2016, nhóm anh A có 5 sản phẩm/năm,
nên anh A đủ điều kiện tham gia chương trình Novaland-Link và hoa hồng cộng tác
được nhận: 5x(5,000,000đ) = 25,000,000đ

dụ 2.3
: (Nhóm mua chung khác ngày, khác chu kỳ  và khác nhóm)
Chu
kỳ 1
,
anh A là nhân viên công ty Alpha mua 4 lô nhà phố Lakeview City. Anh A nhận ưu đãi của
CTBH đang áp dụng.
Cùng chu kỳ 1, anh A giới thiệu chị B cùng làm chung
công ty Alpha mua 1 căn hộ Tropic. Chị B nhận ưu đãi của CTBH đang áp dụng.
Chu
kỳ 2
,
chị B mua thêm 3 căn hộ Sunrise Riverside và giới thiệu anh C cùng gia đình mua
2 căn hộ The Park Avenue. Chị B và Anh C nhận ưu đãi của CTBH đang áp dụng.
Đến cuối chu kỳ 1 (14/03/2016), anh A, chị B sẽ được
tính hồi tố ưu đãi với mức chiết khấu thêm 1.5% cho 3 sản phẩm đã mua (mỗi sản
phẩm nhận ưu đãi 1.5%).
Đến cuối chu kỳ 2 (14/06/2016), chị B và anh C sẽ được
tính hồi tố ưu đãi với mức chiết khấu thêm 2.5% cho 5 sản phẩm đã mua (mỗi sản
phẩm nhận ưu đãi là 2.5%).
  Đến ngày
15/12/2016, nhóm anh A có 5 sản phẩm/năm, nên anh A đủ điều kiện tham gia
chương trình Novaland-Link và hoa hồng cộng tác được nhận: 5x(5,000,000đ) =
25,000,000đ.
 Đến ngày 15/12/2016, nhóm chị B có 5 sản phẩm/năm,
nên chị B đủ điều kiện tham gia chương trình Novaland-Link và hoa hồng cộng tác
được nhận: 5x(5,000,000đ) = 25,000,000đ. (Chị B chỉ được tính 5 sản phẩm trong
chu kỳ II, riêng 1 căn Tropic trong chu kỳ I được tính cho anh A)
 *Nếu trong
chu kỳ II, chị B không mua thêm và có giới thiệu anh D mua 6 sản phẩm thì chị B
được tham dự chương trình Networking và Novaland-Link với mức chiết khấu là 6
căn (không tính căn Tropic).
5.  GHI CHÚ:
–  Chương
trình Novaland Club thì không áp dụng đồng thời với chương trình dành cho Khách
hàng Networking mua lẻ và chương trình thẻ tích lũy đến 31/12/2015. Trường hợp
Khách hàng giới thiệu (Khách hàng đứng chủ Club) không mua trong cùng chu kỳ với
thời gian mở Club chỉ được hưởng phí dịch vụ Networking là 0.5%/sản phẩm.

Novaland-Link được tham gia chương trình Networking mua lẻ.
–  Khách hàng
tham gia chương trình Novaland Club thì không được tham gia chương trình giảm
1% khách hàng cũ mua thêm.
–  Không áp dụng
cho trường hợp mua chuyển nhượng.
–  Phần chiết
khấu ưu đãi được tính trên giá bán cuối cùng (có VAT) và được trừ trực tiếp vào
giá bán (có VAT) sau ưu đãi của CTBH đang áp dụng bằng hình thức phụ lục giảm
giá.
–  Khách
hàng/Nhóm khách hàng chỉ được nhận ưu đãi sau khi sản phẩm đã hoàn tất ký hợp đồng
và thanh toán đủ đợt 1 theo đúng quy định hợp đồng.
–  Khách hàng
tham gia chương trình Novaland Club phải ký Phụ lục cam kết theo quy định của
công ty.

 

Trường hợp Khách hàng không tuân theo đúng Phụ lục
cam kết sẽ hoàn trả phần hoa hồng, bị tính hồi tố phần thực tế chiết khấu vào
cuối chương trình và công ty sẽ làm phụ lục tăng giá theo quy định cho tất cả
khách hàng trong nhóm đó.
Mọi thắc mắc Anh/chị có thể liên hệ với Nguyễn Hoàng để nhận thông tin chi tiết!


(Mr) NGUYỄN HOÀNG NOVALAND

Hotline: 0938 92 92 00 
CHÂN THÀNH CẢM ƠN!