Bột chùm ngây

Chuyên mục : Bột Chùm Ngây
không những sở hữu hàm lượng ăn uống cô đặc tới từ lá tươi, bột lá chùm ngây còn rất thuận lợi trong việc tiêu dùng, đúng là cận vệ đắc lực giúp những mẹ...