Tiến Độ dự án SummerLand Mũi Né – Cập nhật Tháng 06/2022

by TOP Bđs

Các dự án du lịch nghỉ dưỡng của nước ta hiện nay đang trên đà phát triển với nhiều loại hình du lịch thu hút nhiều vốn đầu tư. Dự án SummerLand Mũi Né được biết đến là một trong những dự án đầu tư của Phan Thiết liên quan đến loại hình du lịch nghỉ dưỡng của Tập Đoàn Hưng Lộc Phát. Được biết đây là một trong những dự án nổi bật trên thị trường hiện nay nhất là trong thời kỳ tình hình dịch bệnh qua đi du lịch của nước ta đang trong trạng thái máy phát triển trở lại.

Phối cảnh khu đại công viên nước của Mũi Né Summerland Resort.

Tổng quan thông tin về dự án SummerLand Mũi Né Phan Thiết

Tiến độ của dự án Summerland Mũi Né

Được biết vào đầu năm 2022 hiện nay tiến độ dự án Summerland Mũi Né đang trong thời gian hoàn thiện. Hiện nay tất cả các khu vực xây dựng nhà phố các loại hình dịch vụ đã xây dựng xong xuôi đang trong quá trình lắp đặt các thiết bị nội thất và tiện ích. Với tiến độ hiện nay thì có lẽ trong giữa năm nay sẽ có thể hoàn thành và kết thúc dự án, đưa dự án vào hoạt động.

Tiến độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 06/2022

Video Tiến độ Summerland Mũi Né – Tháng 06/2022

Tiến độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 05/2022

Tiến độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 05-2022

Tiến độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 05-2022 – Hình 01

Tiến độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 05-2022

Tiến độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 05-2022 – Hình 02

Tiến độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 05-2022

Tiến độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 05-2022 – Hình 03

Tiến độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 05-2022

Tiến độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 05-2022 – Hình 04

Tiến độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 05-2022

Tiến độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 05-2022 – Hình 05

Tiến độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 05-2022

Tiến độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 05-2022 – Hình 06

Tiến độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 05-2022

Tiến độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 05-2022 – Hình 07

Tiến độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 05-2022

Tiến độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 05-2022 – Hình 08

Tiến độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 05-2022

Tiến độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 05-2022 – Hình 09

Tiến độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 05-2022

Tiến độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 05-2022 – Hình 10

Tiến độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 04/2022

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 04/2022

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 04/2022 – Hình 01

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 04/2022

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 04/2022 – Hình 02

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 04/2022

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 04/2022 – Hình 03

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 04/2022

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 04/2022 – Hình 04

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 04/2022

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 04/2022 – Hình 05

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 04/2022

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 04/2022 – Hình 06

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 04/2022

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 04/2022 – Hình 07

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 04/2022

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 04/2022 – Hình 08

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 04/2022

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 04/2022 – Hình 09

Tiến độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 03/2022

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022 – Hình 01

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022 – Hình 02

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022 – Hình 03

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022 – Hình 04

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022 – Hình 05

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022 – Hình 06

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022 – Hình 07

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022 – Hình 08

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022 – Hình 09

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022 – Hình 10

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022 – Hình 11

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022 – Hình 12

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022 – Hình 13

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022 – Hình 14

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022 – Hình 15

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022

Tiến Độ dự án Summerland Mũi Né 03/2022 – Hình 16

Tiến độ dự án Summerland Mũi Né Tháng 02/2022

Tiến độ dự án Mũi Né Summerland - Tháng 02/2022 - Hình 01

Tiến độ dự án Mũi Né Summerland – Tháng 02/2022 – Hình 01

Tiến độ dự án Mũi Né Summerland - Tháng 02/2022 - Hình 02

Tiến độ dự án Mũi Né Summerland – Tháng 02/2022 – Hình 02

Tiến độ dự án Mũi Né Summerland - Tháng 02/2022 - Hình 03

Tiến độ dự án Mũi Né Summerland – Tháng 02/2022 – Hình 03

Tiến độ dự án Mũi Né Summerland - Tháng 02/2022 - Hình 04

Tiến độ dự án Mũi Né Summerland – Tháng 02/2022 – Hình 04

Tiến độ dự án Mũi Né Summerland - Tháng 02/2022 - Hình 05

Tiến độ dự án Mũi Né Summerland – Tháng 02/2022 – Hình 05

Tiến độ dự án Mũi Né Summerland - Tháng 02/2022 - Hình 06

Tiến độ dự án Mũi Né Summerland – Tháng 02/2022 – Hình 06

Tiến độ dự án Mũi Né Summerland - Tháng 02/2022 - Hình 07

Tiến độ dự án Mũi Né Summerland – Tháng 02/2022 – Hình 07

Tiến độ dự án Mũi Né Summerland - Tháng 02/2022 - Hình 08

Tiến độ dự án Mũi Né Summerland – Tháng 02/2022 – Hình 08

Tiến độ dự án Mũi Né Summerland - Tháng 02/2022 - Hình 09

Tiến độ dự án Mũi Né Summerland – Tháng 02/2022 – Hình 09

Tiến độ dự án Mũi Né Summerland - Tháng 02/2022 - Hình 10

Tiến độ dự án Mũi Né Summerland – Tháng 02/2022 – Hình 10

Tiến độ dự án Mũi Né Summerland - Tháng 02/2022 - Hình 11

Tiến độ dự án Mũi Né Summerland – Tháng 02/2022 – Hình 11

Tiến độ dự án Mũi Né Summerland - Tháng 02/2022 - Hình 12

Tiến độ dự án Mũi Né Summerland – Tháng 02/2022 – Hình 12

Tổng quan thông tin về dự án SummerLand Mũi Né Phan Thiết

Được biết dự án du lịch nghỉ dưỡng Summerland Mũi Né là một trong những dự án của tập đoàn đầu tư Hưng Lộc Phát, đầu tư xây dựng và phát triển. Dự án này được khởi công xây dựng vào năm 2019 và trong năm nay sẽ dự kiến giao nhà cho các nhà đầu tư.

Dự án Summerland Mũi Né nằm ở vị trí vô cùng đặc biệt nằm ngay trên đoạn đường Võ Nguyên Giáp, tại Mũi Né Bình Thuận.

Vị trí dự án Summerland Mũi Né tại Google Map

Đơn vị tham gia thiết kế cho dự án Summerland Mũi Né chính là Dark Horse Architecture Úc – Một trong những đơn vị chuyên tham gia thiết kế cho các khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp trên thế giới.

Vụ án này được xây dựng trên quỹ đất có diện tích khoảng 31.5 ha Với ba lô đất có diện tích là Xây dựng là 25,8 ha Cùng với hệ thống giao thông xung quanh là 5,7 ha. Có thể nói đây là một trong những dự án khu du lịch nghỉ dưỡng có có thiết kế vô cùng rộng rãi hãy đảm bảo tiêu chí nghỉ dưỡng cho khách du lịch.

Các loại dịch vụ của dự án án du lịch nghỉ dưỡng Summerland Mũi Né Chủ đầu tư lựa chọn chọn cung cấp cho khách hàng là: Các loại hình nhà phố liền kề phục vụ cho quá trình nghỉ dưỡng và sinh sống của người dân;

Các khu thương mại shophouse cung cấp những dịch vụ mua sắm hàng hiệu cho mọi người; Cung cấp các căn biệt thự vip giúp cho du khách có thể nghỉ dưỡng một cách hoàn hảo ngoài ra có thể sinh sống; Cung cấp các loại hình căn hộ biển và khách sạn 5 sao phục vụ cho quá trình sinh sống và nghỉ dưỡng của khách du lịch.

Tiện ích nội khu của dự án Summerland Mũi Né

Khi nhắc đến những loại hình du lịch nghỉ dưỡng thì chắc chắn các tiện ích nội khu trong dự án phải vô cùng chất lượng. Đặc biệt những tiện ích này phải đáp ứng được các nhu cầu nghỉ dưỡng vui chơi giải trí của các du khách, hãy cùng xem dự án Summerland Mũi Né có những tiện ích gì.

Vị trí dự án Summerland Mũi Né

Tiện ích nội khu của dự án SummerLand Mũi Né

Vị trí của dự án Summerland Mũi Né đẹp

Nhận biết Bình Thuận ẩn hiện nay là một trong những địa danh du lịch nổi tiếng nhất là khu vực Mũi Né đang được rất nhiều Các du khách quan tâm. Với đặc điểm đó cho nên khi loại hình du lịch nghỉ dưỡng được ra đời thì đã phát triển rất rộng rãi ở khu vực này.

Đặc biệt vị trí của dự án Summerland Mũi Né còn được nằm rất gần các địa danh du lịch nổi tiếng. Việc vị trí của nó nằm gần các địa danh du lịch nổi tiếng giúp cho các khách du lịch có thể tìm đến đến dự án để du lịch nghỉ dưỡng dưỡng tăng thêm trải nghiệm.

Xem thêm vị trí Summerland Mũi Né

Khu vực hồ bơi rộng rãi

Để các khách hàng có thể tận hưởng được thời gian du lịch nghỉ dưỡng tuyệt vời tại Summerland Mũi Né. Chủ đầu tư đã cho xây dựng những hồ bơi với view biển 5 tầng vô cùng rộng rãi, với kiểu thiết kế hồ bơi theo lối bậc thang với 5 tầng rộng 6000m2, giúp cho khách hàng có thể vừa bơi vừa trải nghiệm được phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Hơn nữa còn có thể ngắm nhìn biển một cách bao quát nhất từ trên cao một cách tiện lợi.

Ngoài ra ra với dự án Summerland Mũi Né Còn cho xây dựng loại hình công viên nước trong nhà có thiết kế biển đảo. Đây được coi là một trong những loại hình vui chơi nhân tạo có diện tích 18000m2 giúp cho các khách hàng có những trải nghiệm nghỉ dưỡng tại biển vô cùng phong phú, nhưng đem đến độ an toàn nhất.

Lợi ích đầu tư dự án Mũi Né Summerland

Khu vực hồ bơi rộng rãi

Có thể nói hệ thống công viên nước trong nhà chính là một trong những những điểm vô cùng đặc biệt của các dự án Summerland Mũi Né. Việc xây dựng công viên nước trong nhà với thiết kế biển đảo giúp cho bạn có thể vui chơi dù thời tiết ngoài kia có như thế nào.

Chúng tôi đã cập nhật tiến độ dự án Summerland Mũi Né, nếu bạn còn cần thêm thông tin về dự án này thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline 09 3333 76 96 để được tư vấn thêm.

You may also like

Leave a Comment